Ohita navigaatio

Sivistys ja taide kuuluu kaikille

Sivistysakatemian kolmannen kurssin ensimmäiseen tapaamiseen Hotelli Rantapuistoon saapui lokakuun lopulla joukko uusia akatemialaista. Päivä alkoi uuden kurssin ryhmäytymisellä ja yhteiseen keskusteluun virittäytymisellä. Keskustelun pohjaksi kuultiin katsaus suomalaisen sivistyksen historiaan.

Sivistyksellä on ollut vahva perusta suomalaisessa historiassa. Koulutusjärjestelmän syntyä valottaneella luennolla osallistujien oli helppoa tuntea kiitollisuutta siitä, että Suomessa on osattu tehdä oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan.

–Meillä on tasa-arvolle perustuva kasvatus- ja koulutusjärjestelmä, tästä hyvänä esimerkkinä on lähikouluperiaate, opetusneuvos Leena Nissilä sanoi.

Sivistystä haastaa kuitenkin se, että lapsia ja nuoria ponnistelee koulupolulla hyvin erilaisista lähtökohdista. On ymmärrettävä, että taustalla on tekijöitä, jotka vaikeuttavat sivistystä, yhteisessä keskustelussa todettiin. Asian parantamiseen tarvitaan poliittista tahtoa.

Itsestään selvää ei ole esimerkiksi se, että taide kuuluu kaikille. Kulttuurin saavutettavuuteen liittyy taloudellisia esteitä, kuten myös fyysiseen saavutettavuuteen ja maantieteelliseen etäisyyteen liittyviä tekijöitä. Jotta taide kuuluu kaikille, sen on oltava lähestyttävää, moniäänistä ja yleistajuista. Miten vaikkapa taidepuhe olisi ymmärrettävämpää?

Taide linkittyy monin tavoin vahvasti hyvinvointiin. Akatemialaiset keskustelivat myös siitä, että taidekokemuksella on iso merkitys sille, miten voidaan oppia eläytymään toisen ihmisen asemaan ja kasvattaa empatiakykyä.

Miten Sivistysakatemia aikoo osaltaan edistää sitä, että kaikilla suomalaisilla olisi riittävän laaja sivistys?

–Idea on keskustella, idea on puhua, idea on haastaa positiivisella tavalla. Akatemiassa pohditaan, mietitään ja määritellään, mitä tulisi suomalaisen sivistyksen tulevaisuudessa olla. Puolustetaan sivistystä yhdessä, OAJ:n Olli Luukkainen sanoi.

Keskustelua tarvitaan.

–Kriittisen keskustelun lakkaaminen on sivistyksen suurin haaste, sanoi yliopistonlehtori Jari Salminen, Helsingin yliopistosta.

Seuraa Sivistysakatemian keskustelun etenemistä akatemian sivuilla. Tulevilla jaksoilla paneudutaan sivistyksen perustan lisäksi sen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Tapaamisten lisäksi kurssilaiset käyvät tammikuussa SET-jaksolla tutustumassa valitsemaansa kohteeseen, joka voi olla esimerkiksi päiväkoti, oppilaitos tai jokin kulttuurilaitos. Sivistysakatemia kokoontuu sen jälkeen jälleen yhteiseen työskentelyyn 10.-11.2.2020.

Sivistysakatemiaan on pyritty kutsumaan hyvin eri-ikäisiä ja eritaustaisia osallistujia. Tutustu uusiin akatemialaisiin täällä ja seuraa heitä myös Twitterissä.

Kuva: Tiina Lehmusvaara

Sivistysakatemia

Sivistysakatemia on opetusalan ydinkolmikon – Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen – lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Vuotta myöhemmin järjestäjäjoukkoon liittyi myös Suomen Akatemia. Päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun Sivistysakatemian tavoitteena on turvata sivistys-Suomen seuraavat sata vuotta.

Tapahtumat