Ohita navigaatio

Mikä Sivistysakatemia on?

Sivistysakatemia lanseerattiin kesällä 2017 juhlistamaan satavuotiasta Suomea. Tässä tiivistys siitä, mistä Sivistysakatemiassa on kyse!

  • Sivistysakatemia on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 lanseeraama korkean profiilin koulutuskokonaisuus, johon kutsutaan osallistujiksi tarkoin valikoitu joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä. Vuonna 2018 järjestäjäjoukkoon liittyi myös Suomen Akatemia. Sivistysakatemian ohjelmakonseptin luomisessa oli alussa mukana myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.
  • Sivistysakatemian tavoitteena on päivittää sivistyksestä käytävää keskustelua, lisätä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arvostusta sekä löytää ratkaisuja Suomen sivistystason ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.
  • Sivistysakatemian osallistujat pääsevät tutustumaan aivan uusilla tavoilla suomalaisen sivistyksen perustaan eli koulutusjärjestelmäämme. Osallistujat myös ideoivat ratkaisuja, joilla Suomen sivistystaso pysyy korkeana seuraavat 100 vuotta. Sivistysakatemia on kutsukurssi, minne ei voi itse hakea.
  • Sivistysakatemia järjestetään vuosittain, ja joka vuosi mukaan kutsutaan uudet osallistujat. Näin sivistyksen merkityksen ymmärtävien päättäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien joukko kasvaa vuosittain.
  • Sivistysakatemia koostuu lähijaksoista ja sivistyselämään tutustumisesta. Sivistysakatemialaiset kokoontuvat ensin kaksipäiväiselle lähijaksolle, minkä teemana on sivistyksen perusta. Tämän jälkeen sivistysakatemialaiset käyvät vähintään yhden päivän kestoisella tutustumiskäynnillä sivistyselämässä (esim. päiväkodissa, koulussa tai kirjastossa). Sivistysakatemia huipentuu toiseen kaksipäiväiseen lähijaksoon, jonka teemana on sivistyksen tulevaisuus. Lopuksi ryhmä kokoontuu vielä kerran yhdeksi illaksi jälki-istuntoon.
  • Sivistysakatemian symbolina käytetään sormenjälkeä. Aivan kuin sormenjälki, myös sivistys kuuluu kaikille ja rakentuu eri ihmisillä erilaisista osista. Lisäksi sormenjälki symboloi sitä, että Sivistysakatemiaan osallistuvat jättävät teoillaan jäljen sivistys-Suomen tulevaisuuteen.
  • Sivistysakatemian kehittämistä ja ideointia tukemaan perustettiin syksyllä 2018 neuvottelukunta. Sen muodostavat vuosina 2021– 2022: Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat, Anna Munsterhjelm, Allianssi, Terhi Päivärinta, Kuntaliitto, Saija Ohtonen-Jones, Suomen Vanhempainliitto ja Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.

Yhteystiedot

Sivistysakatemian sormenjälkilogo

Yleiset kysymykset

sähköpostitse osoitteeseen sivistysakatemia@oaj.fi

Sivistysakatemian yhteyshenkilöt

Sivistysakatemian sormenjälkilogo

Juha Makkonen

OAJ, Erityisasiantuntija 020 748 9555 juha.makkonen@oaj.fi
Sivistysakatemian sormenjälkilogo

Pia Kola-Torvinen

Opetushallitus, Opetusneuvos 029 533 1525 pia.kola-torvinen@oph.fi
Sivistysakatemian sormenjälkilogo

Tiina Silander

OKM, Johtaja, koulutuksen vastuualue 029 533 0188 tiina.silander@minedu.fi
Sivistysakatemian sormenjälkilogo

Jussi Vauhkonen

Suomen Akatemia, Johtaja, tutkimusrahoituksen kehittämisen vastuualuee 029 533 5114 jussi.vauhkonen@aka.fi